2014: Soome lahe aasta

MTÜ Tuleranda tegi aastal 2014 KIK-iga koostööd Soome lahe aastat tutvustades.

Soome lahe aasta 2014 (SLA’14) eesmärk oli anda hoogu juurde Eesti, Soome ja Venemaa vahelisele kolmepoolsele koostööle lahe keskkonnaseisundi edasisele parandamisele.

Põhieesmärgiks teadlaste ja ekspertide koostöö tõhustamine lahe keskkonnaseisundi hindamisel, uurimismetoodikate ühtlustamisel ja prognooside tegemisel.

SLA’14 oli Eesti, Soome ja Vene teadlaste ja ekspertide ühisprojekt, mis esmakordselt andis võimaluse selgitada täpselt välja Soome lahe ökosüsteemi seisundit – see on tänapäeval võimalik tänu kaasaegsete vaatlusmeetodite- ja aparatuuri ning mudelite ühisele kasutamisele ja loomulikult tänu oluliselt paranenud kolme riigi teadlaste ja ekspertide koostööle.

2015. aastal tehti kokkuvõtted ja esitati ettepanekud Soome lahe tervise parandamiseks ja piiride seadmiseks tema säästvaks kasutamiseks kuni aastani 2021.

Teisalt oli SLA 2014 kui ühisprojekt poliitika suunas. SLA’14 ettevalmistamine algas kolme riigi keskkonnaministrite ühismemorandumi vastuvõtmisega, milles lepiti kokku tegevuste prioriteedid, koostöö vormid ja eesmärgid kokkuvõtete tegemiseks.

Ühine uurimistöö keskendus viiele võtmeprobleemile:

  • kalandus;
  • ökosüsteemi tervis;
  • mitmekesisus;
  • meresõidu ohutus;
  • merealade ruumiline planeerimine;

Uue mõõtmena lisati ka avalikkuse aktiivne kaasamine Soome lahe keskkonnaprobleemide teadvustamisel ja lahenduste otsimisel. Kodanikud ja vabaühendused, avalik sektor ja ärimaailm – kõik olid teretulnud kaasa mõtlema!

Muinastulede öö meeskond ühines Soome lahe aasta 2014 keskkonnasõnumite levitajatega.

Soome lahe aasta 2014 patroonideks olid kolme riigi presidendid – Soome laht on meie ranniku rahvaste ühine meri!

Loe lisaks Andres Talijärve kõnest, mille ta esitas Tallinna merepäevade konverentsil.

Soome lahe aasta 2014 koduleht: gof2014.fi/et/

Tutvu ka muinastulede öö veebilehel Hea Tava juhistega.

MT LISA LÕKE NUPP

2014. aastal toetas MTÜ Tuleranda tegemisi KIK keskkonnateadlikkuse tõstmise meetmest.

MT ja GOF2014