Teata lõkkest

Sul on võimalus oma lõkke asukoht meie ühisele veebikaardile kanda.

Lisa uus lõkkekoht

 

Tutvu ka tuleohutuse meelespeaga.

Muinastulede öö kaardistajad kasutavad kontaktandmeid vaid seoses muinastulede ööga.

Andmekaitsetingimused

  • Isikuandmeid kogutakse ainult lõkketulest teataja nõusolekul.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Isikutelt küsitakse ning nende kohta salvestatakse e-posti aadress. Lehe külastusest jääb maha arvuti IP aadress, mida ei käsitleta antud teenuse puhul isikuandmetena.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

  • Andmeid kogutakse selleks, et andmesubjekte muinastulede öö korraldusliku info ning tuleohutusreeglite osas teavitada.
  • E-posti aadressi kasutatakse, et edastada asjakohast informatsiooni ja juhiseid lõkke eest vastutajale.

Kes andmeid töötleb

    • Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Tuleranda, kes kasutab kontaktandmeid vajadusel inimestega ühenduse saamiseks.
    • Andmete volitatud töötlejaks on Navicup OÜ, kelle loodud keskkonnas andmeid kogutakse ning kes vajadusel muinastuledega seoses teavitusi edastab.

Andmete säilitamine

    • Isikuandmeid säilitatakse kuus kuud peale toimunud muinastulede öö üritust statistilisel eesmärgil, kahe kuu möödudes kogutud isikuandmed kustutatakse.

Loe lisa