Teata lõkkest

Sul on võimalus oma lõkke
asukoht meie ühisele
veebikaardile kanda,
andmaks teada, et oled osa
tulede ketist ümber
Läänemere.
Lisa uus lõkkekoht

Lõkkekoha märkimise järel
saab valida, kas tegemist on
privaatse lõkkega, kuhu on
oodatud vaid oma seltskond
või märgid lõkke asukoha,
kuhu on oodatud
ümberkaudsed elanikud
(piletita lõkkeõhtu
nt külakogukonna jaoks).

Need üritused,
kus osalemiseks
tuleb lunastada pilet, on
kategoorias: Piletiga üritus.

Lisa uus lõkkekoht


 

Leia lõke kaardilt:

 

 

Tutvu ka tuleohutuse meelespeaga.

 

Muinastulede öö kaardistajad kasutavad kontaktandmeid vaid seoses muinastulede ööga.

Andmekaitsetingimused

 • Andmeid lõkete registreerijatelt kogutakse ainult lõkketulest teataja nõusolekul, mis väljendub tahtena oma lõkkesündmuse infot teistega kaardil jagada.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Isikutelt küsitakse ning nende kohta salvestatakse e-posti aadress. Lehe külastusest jääb maha arvuti IP aadress, mida ei käsitleta antud teenuse puhul isikuandmetena, st neid ei kasutata.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Andmeid kogutakse selleks, et andmesubjekte muinastulede öö korraldusliku info ning tuleohutusreeglite osas teavitada.
 • E-posti aadressi kasutatakse, et edastada asjakohast informatsiooni ja juhiseid lõkke eest vastutajale.
 • E-posti aadressi kasutatakse muinastulede öö veebikaardi haldajate poolt vaid eriolukordades, kui on registreerijaga vaja kontakti võtta.
 • E-posti aadressi kasutatakse ka selleks, et järgnevate lõkkeürituste eel saata meeldetuletusi osalemisest.

Kes andmeid töötleb

  • Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Tuleranda, kes kasutab kontaktandmeid vajadusel inimestega ühenduse saamiseks.
  • Andmete volitatud töötlejaks on Navicup OÜ, kelle loodud keskkonnas andmeid kogutakse ning kes vajadusel muinastuledega seoses teavitusi edastab.

Andmete säilitamine

  • E-posti aadresse säilitatakse 15 aastat peale toimunud lõkkeüritust statistilisel eesmärgil ja meeldetuletusteavituste kasutamiseks.

Loe lisa

Mis on isikuandmed?