Mis on muinastulede öö

Kord aastas, muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid. Tänapäevasel rannalõkete süütamise suvelõpuüritusel, mis on paari aastakümnega saanud üldrahvalikuks traditsiooniks, loome mööda randa ühiselt lõkete keti ja üheskoos mere ääres üritust tähistades edastatame niiviisi eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid.

Sebastian Lindström 2013 (2)

Iilastuled süüdati viikingite ajastul praktilisest vajadusest, muinastulesid süüdatakse nüüdisajal kord aastas

Kunagi nimetati rannaäärseid märgutulesid iilastuledeks, eelkõige Eesti saartel. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoidmise eest igalt tule juurde saabunud paadilt sada räime. Seda korda ja kohustust järgiti sadu aastaid, sest oli nii meremeeste ellujäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks oluline.

Kaasaegsed rannalõkked, mis nüüd süüdatakse kord aastas muinastulede ööl, meenutavad neid tulesid ja meremeestele tee näitamise ning naabritele teadete edastamise olulisust. Rohkem kui 20 aastat tagasi Hiiumaalt ja teistelt Eesti saartelt alguse saanud kaasaegsete märgutulede süütamine võetakse ette eelkõige selleks, et oma lõkkega edastada positiivseid sõnumeid. Tulede kett ümber Eesti ranniku ja saarte on aasta-aastalt üha pikenenud. Lisaks on mereäärne üritus sel õhtul kokkutulnutele ka emotsionaalset elamust ja ühtsustunnet pakkuv üritus.

Ühe kaunima suvise traditsiooniga saab ühineda igaüks, kes soovib mööduvale suvele meeldejääva punkti panna. Leia sulle lähimad lõkkekohad muinastuled.ee kaardilt või loo päris oma lõkkekoht ja märgi see eelmainitud veebilehe abil kaardile. Oma muinastulest tehtud video ja pildi jagamisel saad kasutada viiteid #muinastuledeöö, #muinastuled ja naabritele teada andmiseks #ancientbonfires. Lisaks rannalõketele mitmetes sadamates ja suuremates asulates toimuvad ka rahvarohked kontserdid.

Meid on sel õhtul palju, me ei ole üksi!

Hoiame merd, mis meid ühendab! Hoiame Eestit!

Koos laulame Tulelaulu!

MTÜ Tuleranda koondab inimesi, kes kutsuvad oma rahvast ja naabreid muinastulede öö sündmuse ajal mere äärde. Mittetulundusühingu eestvedajad tutvustavad sündmust ja selle ajalugu, haldavad sündmusega seotud veebilehti, viivad läbi teemaprojekte ja kutsuvad üles olema loodust hoidvad.

MT LISA LÕKE NUPP