Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

MTÜ Tuleranda eestvedajad on Läänemere riikide inimesi juba üle kümne aasta mere äärde ja oma rannalõket süütama kutsunud. Sealhulgas soovitanud ka oma lõkkest teada anda veebisaidil https://www.muinastuled.ee. Veebikaardile moodustub nii lõketekett, mis iga aastaga üha pikemaks muutub.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.

Täiendav info

Muinastuled.ee on Eestis augustilõpu sündmuste info vahendamise geoteenuse veebiplatvorm. 

TINGIMUSED

 • Veebilehe ja kaardirakenduse omanikud ei vastuta oma veebilehele ja kaardirakendusele klientide poolt sisestatud juunikuus toimuvate ürituste info täpsuse eest. 
 • Muinastuled.ee haldajad ei vastuta ürituste infos kirjeldatud linkide toimivusest põhjustatud probleemide või geoteenuse otstarbele mittevastava kasutamise eest.
 • Muinastuled.ee kaardirakenduse kasutajatel on oma avalikust sündmusest (ja selle asukohast teada andmisel) kohustus avalike ja piletitega ürituse kohta info kaardile kandmisel edastada korrektne, õige ja täpne info, tekkivad muudatused tuleb jooksvalt sisse kanda ja ka viia vastavad tegevused läbi juhuks, kui üritust ei toimu (teavitus ärajäämisest, sündmuse info kustutamine kaardilt jm). 
 • Muinastuled.ee kaardirakendus tagab selle, et ürituse kohta info muutmine või selle kustutamine on kliendi jaoks lihtne ja mugav ja tellitud lisateenused on rakendatud.
 • Muinastuled.ee haldajad ei vastuta selle eest, et kaardile kantud info juures olev foto, mis on nähtav kaardil ja sündmusega seotud galeriides, on autoriõiguse reeglitele vastav.
 • Isikuandmeid kogutakse vaid Muinastuled.ee-ga seotud geoteenuse kasutaja nõusolekul.
 • Piletitega (ehk osalejatele tasu eest) sündmuste ja ürituste kaardil Muinastuled.ee info avaldamise ja/või esile toomise teenus võib olla tasuline.

PRIVAATSUSEESKIRJAD
Teave, mida kogub Muinastuled.ee:

 • See on info, mida te oma sündmusest ja selle asukohast teada andmisel edastate, näiteks e-maili aadress või muu info, mida registreerimise rakenduse kaudu vorme täites kirjeldate.

Teave, mida kogume geoteenuse kasutamisel:

 • küpsised (cookies) ja sarnased tehnoloogiad teie veebibrauseri tuvastamiseks,
 • logiteave selle kohta, mida kogume ja talletame, on teie tegevused veebilehel ja internetiprotokolli päringud meie serverite suunas, eesmärgiga koguda ja avaldada üldist statistikat,
 • veebilehe ja kaardirakenduse külastusel talletub arvuti IP aadress, mida ei käsitleta antud teenuse puhul isikuandmetena,
 • kaardirakenduse kaudu avaldatud objektide kohta tekkivad lingid, mida saab jagada ühismeedias või muudel sarnastel platvormidel.

Koguneva teabe kasutamine:

 • kogutud teavet kasutame teiega ühenduse võtmiseks eriolukordades,
 • teave on vajalik veebilehe ja teenuse turvalisuse arendamisel,
 • e-maili aadressi kasutame tagasisideks kaardile info kandjale, et geoteenus oleks kliendile võimalikult mugav,
 • e-maili aadressi kasutame grupiteavituste jaoks neis teemades, mis on lõkkesündmustega seotud (juhised, meeldetuletused, Muinastuled.ee omaniku muude rakenduste tutvustamine jm),
 • Muinastuled.ee geoteenuse rakenduse kaudu saadetud fotosid avaldame sündmusega seotud veebilehel, blogides ja ühismeediaplatvormidel, tehes omaltpoolt kõik selleks, et foto edastaja info oleks foto juures märgitud,
 • isikuid, kes on fotodel, Muinastuled.ee ei tuvasta,
 • info ja fotod, mis ei ole sobilikud avaldamiseks, Muinastuled.ee administreerijad eemaldavad andmebaasist ja avalikult kaardirakenduselt.

Kaarti kuvatakse lehel Muinastuled.ee, muinastulede öö facebooki lehel ja muudes ühismeediaplatvormides ja ka ühes uudisteportaalis. Kuvatakse ainult sisestajate enda kantud andmeid, teiste platvormidega, kus infot kuvatakse, andmebaasi andmeid kuvajale ei jagata.

Juurdepääs teabele:
Muinastuled.ee ei jaga geoteenuse osutamisel kogutavat teavet kolmandatele ettevõtetele, organisatsioonidele ja isikutele 
välja arvatud järgmistel asjaoludel:

 • olete selleks loa andnud,
 • teabe jagamine on vajalik riiklikest seadustest tulenevatel õiguslikel põhjustel,
 • kui on tegemist eriolukorraga, kui ohus on inimesed või keskkond.

Info, mis on geoteenust kasutades lisatud sündmuse kirjelduse reale (sh e-maili aadressid ja telefoninumbrid), on avalik ja kõigile nähtav.

TEABE TURVALISUS
Töötame pidevalt, et muuta võimatuks volitamata juurdepääsu meie kasutuses olevale teabele. Piirame ligipääsu mitte asjasse puutuvatele isikutele, järgime veebi- jm andmete privaatsetena hoidmise turvalisuse reegleid ja häid tavasid ning kasutame füüsilisi turvameetmeid süsteemidele volitamata ligipääsu eest, vajadusel kasutades muuhulgas ja Google kaardirakenduse ja andmebaaside turvalisuse tagamise teenuseid.

Andmete töötlejad
Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Navicup OÜ (geoteenuse arendaja), kes vajadusel kasutab kontaktandmeid inimestega ühenduse saamiseks, eesmärgiga täpsustada avaldatud infot või tagamaks veebiturvalisus.

Andmete volitatud töötlejaks on Tuled OÜ, kellega arendatud ja administreeritavas veebikeskkonnas andmeid kogutakse ning kes vajadusel juunikuu üritustega seotud teavitusi edastab.

Andmete säilitamine
Kogutud andmeid säilitatakse üks aasta peale juunikuu sündmusi statistilisel eesmärgil, aasta möödudes kogutud andmed kustutatakse. Võimalik, et geoteenuse andmed arhiveeritakse eraldi mälukandjal aastate kaupa statistika võrdlemise eesmärgil.

Muudatuste haldamine

 • Meie privaatsuseeskirjad võivad muutuda, aga jäävad alati vastavaks üldistele reeglitele ja headele tavadele.
 • Me ei vähenda privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie nõusolekuta.
 • Eeskirjade muutuse korral anname sellest oma veebilehel ja ühismeediakanalites teada.

Lisa oma lõke!