Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

MTÜ Tuleranda eestvedajad on Läänemere riikide inimesi juba üle kümne aasta mere äärde ja kord aastas augustikuu viimasel laupäeval oma rannalõket süütama kutsunud. Sealhulgas soovitanud ka oma lõkkest teada anda veebisaidil muinastuled.ee. Veebikaardile moodustub niiviisi nähtav kett lõketest, mis traditsioonilise sündmuse igal kordamisel üha pikemaks muutub.

Me vahendame lõkkesündmuste infot, me ei korralda ühtegi kohapealset üritust.

Milliseid andmeid me kogume ja miks

Me kogume andmeid vaid veebikaardile lõkkeinfo registreerimisega seoses, selleks ei ole registreerijatel vaja mingit veebikontot luua. Küsime vaid e-maili aadressi, et registreerumine veebikaartidele õnnestuks. Telefoninumbri lisamine registreerimise lehe väljadele on vabatahtlik.

Nii e-posti aadress kui ka telefoninumber ei ole avalikult nähtavad kaardil ja mujal kuvatavas infos.

Info, mis on (geoteenust kasutades lõkkesündmuse registreerimisel) lisatud sündmuse kirjelduse väljale (sh enda poolt sinna väljale sisestatud kontaktandmed), on avalik ja kõigile nähtav.

Mis on isikuandmed?

Küpsised

Kui lisad veebisaidil postitusele kommentaari, võid valida enda nime, e-posti aadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Küpsistega ei koguta personaalseid andmeid. Need küpsised säilivad teie seadmes ühe aasta või kuni küpsiste kustutamiseni.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Meedia

Kui laadid veebilehele ja registreerimiskeskkonnas üles pilte, väldi asukohainfo (“EXIF GPS”) salvestamist piltidesse (võimalik muuta seadme seadetes või pildi tegemise äpis). Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo. Veebikaardilt sündmuste kirjelduse juures oleva foto andmed ei ole kättesaadavad, kui sealt neid alla laadida.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi postitustes ja artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need toimivad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel, nende reeglite järgi.

 

Kui kaua me andmeid säilitame

Veebilehel muinastuled.ee ja mujal kuvatavaid lõkkeürituste kaarte säilitame arhiivina 15 aastat.

Lõkkesündmuste asukoha kaardile registreerimiseks sisestatud e-posti aadresse säilitame 15 aastat, et neid kasutada järgnevate lõkkesündmustele kutsumiseks. E-posti aadressid ei ole kaartidel ja mujal avalikult nähtavad ja on hoitud vastavalt Google’s kehtestatud tehnilistele võimalustele.

Postituste ja artiklite kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

 

Millised on õigused enda andmetele

Võid taotleda infot meie poolt enda kohta käivate andmetega, sh enda poolt sisestatud infot. Võid ka taotleda kõigi enda sisestatud andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

 

Kuhu me andmeid saadame

Me ei saada kaardile registreerijate andmeid kolmandatele isikutele. Kasutame e-posti aadresse järgnevatele lõkkeüritustele kutsumisel.

 

Täiendav info

Muinastuled.ee on Eestis augustilõpu sündmuste info vahendamise geoteenuse veebiplatvorm. 

TINGIMUSED

 • Veebilehe ja kaardirakenduse omanikud ei vastuta oma veebilehele ja kaardirakendusele klientide poolt sisestatud toimuvate ürituste info täpsuse eest. 
 • Muinastuled.ee haldajad ei vastuta ürituste infos kirjeldatud linkide toimivusest põhjustatud probleemide või geoteenuse otstarbele mittevastava kasutamise eest.
 • Muinastuled.ee kaardirakenduse kasutajatel ehk kaardile lõkkesündmuse registreerijatel on oma avalikust sündmusest (ja selle asukohast teada andmisel) kohustus avalike ja piletitega ürituse kohta info kaardile kandmisel edastada korrektne, õige ja täpne info, ajas tekkivad muudatused tuleb jooksvalt sisse kanda ja ka viia vastavad tegevused läbi juhuks, kui üritust ei toimu (teavitus sündmuse ärajäämisest, saata sündmuse info kaardilt kustutamise taotlus jm). 
 • Muinastuled.ee kaardirakendus tagab selle, et ürituse kohta info muutmine või selle kustutamine on kliendi jaoks lihtne ja mugav ja tellitud lisateenused on rakendatud.
 • Muinastuled.ee haldajad ei vastuta selle eest, et kaardile kantud info juures olev foto, mis on nähtav kaardil ja sündmusega seotud galeriides, on autoriõiguse reeglitele vastav. Alati on võimalik sündmuse kirjelduse juurde lisada, kes on foto või pildi autor.
 • Isikuandmeid me ei kogu, registreerimiseks vajalikke kontaktandmeid kogutakse vaid Muinastuled.ee-ga seotud geoteenuse kasutajalt sel hetkel, kui ta soovib oma lõkkesündmuse info kaardile kanda.
 • Piletitega (ehk osalejatele tasu eest) sündmuste ja ürituste kaardil Muinastuled.ee info avaldamise ja/või esile toomise teenus võib olla tasuline.
 • Annetuste võimalus kaardirakenduse kaudu on vabatahtlik ja ülekanneteks vajalikku infot veebileht ja kaardirakendus ei talleta.

PRIVAATSUSEESKIRJAD
Teave, mida kogub Muinastuled.ee:

 • See on info, mida te oma sündmusest ja selle asukohast teada andmisel edastate, näiteks e-maili aadress või muu info, mida registreerimise rakenduse kaudu vorme täites kirjeldate.

Teave, mida kogume geoteenuse kasutamisel:

 • küpsised (cookies) ja sarnased tehnoloogiad teie veebibrauseri tuvastamiseks,
 • logiteave selle kohta, mida kogume ja talletame, on teie tegevused veebilehel ja internetiprotokolli päringud meie serverite suunas, eesmärgiga koguda ja avaldada üldist statistikat,
 • veebilehe ja kaardirakenduse külastusel talletub arvuti IP aadress, mida ei käsitleta antud teenuse puhul isikuandmetena,
 • kaardirakenduse kaudu avaldatud objektide kohta tekkivad lingid, mida saab jagada ühismeedias või muudel sarnastel platvormidel.

Koguneva teabe kasutamine:

 • kogutud teavet kasutame teiega ühenduse võtmiseks eriolukordades,
 • teave on vajalik veebilehe ja teenuse turvalisuse arendamisel,
 • e-maili aadressi kasutame tagasisideks kaardile info kandjale, et geoteenus oleks kliendile võimalikult mugav,
 • e-maili aadressi kasutame grupiteavituste jaoks neis teemades, mis on käesoleva ja tulevaste lõkkesündmustega seotud (juhised, meeldetuletused, Muinastuled.ee omaniku muude rakenduste tutvustamine jm),
 • Muinastuled.ee geoteenuse kaardirakenduse kaudu saadetud fotosid avaldame sündmusega seotud veebilehel, blogides ja ühismeediaplatvormidel, tehes omaltpoolt kõik selleks, et foto edastaja info oleks foto juures märgitud,
 • isikuid, kes on fotodel, Muinastuled.ee ja kaardirakendus ei tuvasta,
 • info ja fotod, mis ei ole sobilikud avaldamiseks, Muinastuled.ee administreerijad eemaldavad andmebaasist ja avalikust kaardirakendusest.

Kaarti kuvatakse lehel Muinastuled.ee, muinastulede öö facebooki lehel ja muudes ühismeediaplatvormides ja ka ühes uudisteportaalis. Kuvatakse ainult sisestajate enda kantud andmeid, teiste platvormidega, kus infot kuvatakse, andmebaasi andmeid kaardi kuvajale ei jagata.

Juurdepääs teabele:
Muinastuled.ee ei jaga geoteenuse osutamisel kogutavat teavet kolmandatele ettevõtetele, organisatsioonidele ja isikutele 
välja arvatud järgmistel asjaoludel:

 • olete selleks loa andnud,
 • teabe jagamine on vajalik riiklikest seadustest tulenevatel õiguslikel põhjustel,
 • kui on tegemist eriolukorraga, kui ohus on inimesed või keskkond.

Info, mis on geoteenust kasutades lõkkesündmuse registreerimisel lisatud sündmuse kirjelduse väljale (sh e-maili aadressid ja telefoninumbrid), on avalik ja kõigile nähtav.

 

TEABE TURVALISUS
Töötame pidevalt, et muuta võimatuks volitamata juurdepääsu meie kasutuses olevale teabele. Piirame ligipääsu mitte asjasse puutuvatele isikutele, järgime veebi- jm andmete privaatsetena hoidmise turvalisuse reegleid ja häid tavasid ning kasutame füüsilisi turvameetmeid süsteemidele volitamata ligipääsu eest, vajadusel kasutades muuhulgas ja Google kaardirakenduse ja andmebaaside turvalisuse tagamise teenuseid.

Andmete töötlejad
Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Navicup OÜ (geoteenuse arendaja), kes vajadusel kasutab kontaktandmeid inimestega ühenduse saamiseks, eesmärgiga täpsustada avaldatud infot või tagamaks veebiturvalisus.

Andmete volitatud töötlejaks on TULED OÜ, kellega arendatud ja administreeritavas veebikeskkonnas andmeid kogutakse ning kes vajadusel lõkkeüritustega seotud teavitusi edastab.

Andmete säilitamine
Kogutud andmeid säilitatakse üks aasta peale juunikuu sündmusi statistilisel eesmärgil, aasta möödudes kogutud andmed kustutatakse. Võimalik, et geoteenuse andmed arhiveeritakse eraldi mälukandjal aastate kaupa statistika võrdlemise eesmärgil.

Muudatuste haldamine

 • Meie privaatsuseeskirjad võivad muutuda, aga jäävad alati vastavaks üldistele reeglitele ja headele tavadele.
 • Me ei vähenda privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie nõusolekuta.
 • Eeskirjade muutuse korral anname sellest oma veebilehel ja ühismeediakanalites teada.

Lisa oma lõke!