Teata lõkkest

Sul on võimalus oma lõkke asukoht meie ühisele veebikaardile kanda. Oma lõkkekohas on üritus igasugu piletiteta!

Lisa uus lõkkekoht

Kui soovid oma lõkke asukohta muuta või selle juures olevat infot täpsustada või täiendada, kirjuta meile!
Aadress on muinastuled(at)gmail.com

Kui sa ei saa oma lõket teha, siis uuri avalike lõkkeürituste asukohti ja infot siit (2018).

Tutvu ka tuleohutuse meelespeaga.

Muinastulede öö kaardistajad kasutavad kontaktandmeid vaid seoses muinastulede ööga.

 

 

 

Andmekaitsetingimused

  • Isikuandmeid kogutakse ainult lõkketulest teataja nõusolekul.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • Isiku küsitakse ning nende kohta salvestatakse tema nimi, e-posti aadress. Lehe külastusest jääb maha arvuti IP aadress, mida ei käsitleta antud teenuse puhul isikuandmetena.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

  • Andmeid kogutakse selleks, et andmesubjekte muinastulede öö korraldusliku info ning tuleohutusreeglite osas teavitada.
  • E-posti aadressi kasutatakse, et edastada asjakohast informatsiooni ja juhiseid lõkke eest vastutajale.

Kes andmeid töötleb

    • Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Tuleranda, kes kasutab kontaktandmeid vajadusel inimestega ühenduse saamiseks.
    • Andmete volitatud töötlejaks on GeoApe MTÜ, kelle loodud keskkonnas andmeid kogutakse ning kes vajadusel muinastuledega seoses teavitusi edastab.

Andmete säilitamine

    • Isikuandmeid säilitatakse kuus kuud peale toimunud muinastulede öö üritust statistilisel eesmärgil, kahe kuu möödudes kogutud isikuandmed kustutatakse.